Bianca Angelescu este consultant în analiză comportamentală aplicată, în cadrul Centrului New Odyssey. Se implică cu entuziasm în jocuri alături de copii si se dedică cu maturitate în coordonarea planurilor de intervenţie comportamentală. Aria de interes subliniază zona clinică, de aceea îşi finalizează cursurile programului de masterat în Psihologia Sănătăţii – Cercetare Clinica şi Optimizare Comportamentală, la Universitatea Bucureşti. Activitatea în analiză comportamentală a determinat-o în alegerea cursului Applied Behavior Analysis din cadrul Clemson University, unde studiază pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale.

Prezintă la Conferința Internațională ABA 2018:

Utilizarea promptului vizual supradimensionat în predarea discriminărilor de întrebări

Aria comunicării și dezvoltarea acesteia la copiii cu tulburare de spectru autist este deficitară în multe dintre cazuri. Pentru susținerea schimburilor conversaționale este necesară dezvoltarea unor abilități cum sunt numirile stimulilor observați în mediu sau oferirea răspunsurilor la diferite întrebări.

Obiectivul studiului a urmărit răspunsurile corecte la întrebări ce surprindeau elemente dintr-o imagine prezentată. A fost testat efectul stimulilor supradimensionați folositi ca prompt vizual pentru răspunsul corect la întrebările “Cine?”, “Ce?” şi ”Unde?”. Imaginile prezentate cuprindeau o persoană, un obiect – caracteristică a persoanei și o locatie specifică. A fost urmărită abilitatea de a răspunde fiecărui tip de întrebare, apoi, realizarea discriminării între întrebările exersate, iar în final a fost realizat transferul pe imagini noi in format 2D, prezentate fără stimuli supradimensionați.

Studiile subliniază folosirea promptului vizual în dobândirea răspunsurilor corecte la discriminarea de întrebări. Direcțiile viitoare pot urmări răspunsurile în propoziție, includerea altor tipuri de întrebări sau transferul răspunsurilor de la persoana a III a, pe baza imaginilor, la persoana I, pe baza propriilor experiențe.

Vezi programul ediției 2018